Cửa Hàng Đại Quang, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 437 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3931 2392
Trang web
Vị trí chính xác 107.893.333, 1.066.750.103


Địa chỉ Cửa Hàng Đại Quang ở đâu?

437 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Đại Quang như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đồng hồ Smile - 497-10 Đ. Phan Văn Trị