Cửa Hàng Điện Cơ 126 – 126 Đ. Lê Đại Hành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 126 Đ. Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 794 28 77
Trang web
Vị trí chính xác 10.760.666.299.999.900, 1.066.581.982


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Cơ 126 ở đâu?

126 Đ. Lê Đại Hành, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Cơ 126 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Cơ Thành - 893 Trường Chinh