Cửa Hàng Điện Cơ Phú Lợi – 488 Tân Kỳ Tân Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 488 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6657 4182
Trang web
Vị trí chính xác 107.974.278, 1.066.147.179


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Cơ Phú Lợi ở đâu?

488 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Cơ Phú Lợi như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-18:00], Thứ Tư:[09:00-18:00], Thứ Năm:[09:00-18:00], Thứ Sáu:[09:00-18:00], Thứ Bảy:[09:00-18:00], Chủ Nhật:[09:00-18:00], Thứ Hai:[09:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Điện Bình Tân, Phú Thọ Hoà