Cửa Hàng Điện Gia Dụng 110, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 110 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3850 1416
Trang web
Vị trí chính xác 10.746.540.999.999.900, 10.668.576.399.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Gia Dụng 110 ở đâu?

110 Nguyễn Thị Tần, Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Gia Dụng 110 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Tiệm Điện Chí Linh - 30 Lê Quang Định