Cửa Hàng Điện Gia Dụng Ánh Thy – 62 Đ. Ký Con

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 62 Đ. Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3821 4263
Trang web
Vị trí chính xác 107.663.946, 1.066.993.133


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Gia Dụng Ánh Thy ở đâu?

62 Đ. Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Gia Dụng Ánh Thy như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Cơ Điện Nước Như Bảo, Bình Trị Đông A