Cửa Hàng Điện Nước Gia Dụng, Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37, Phú Thọ, Phường 1, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 605 51 18
Trang web
Vị trí chính xác 107.569.593, 10.664.173.369.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Nước Gia Dụng ở đâu?

37, Phú Thọ, Phường 1, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 1, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Nước Gia Dụng như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Cơ Trung Thành - 252 Xô Viết Nghệ Tĩnh