Cửa Hàng Điện Nước Nhật Nam, 56 Phan Văn Đối

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 56 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3712 5346
Trang web
Vị trí chính xác 108.377.365, 10.659.960.269.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Nước Nhật Nam ở đâu?

56 Phan Văn Đối, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Nước Nhật Nam như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-16:00], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Nước Minh Quân 244, 244 Lê Thị Hà