Cửa Hàng Điện Quang Huy, Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 329 Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3537 4849
Trang web
Vị trí chính xác 108.076.931, 10.662.029.179.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Tổng kho buôn sỉ Tmark Quận 11 - Đồ gia dụng tiện ích, Khu A