Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Bình Mobile, Tân Quý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 144, Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 966 58 63
Trang web
Vị trí chính xác 10.7958, 10.662.349.999.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Bình Mobile ở đâu?

144, Cầu Xéo, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Tân Quý, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Bình Mobile như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng điện thoại, laptop, phụ kiện | CellphoneS Cách Mạng Tháng 8 - Tây Ninh, Phường 3