cửa hàng điện thoại di động JM STORE – 2 Tô Ký

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0777 018 888
Trang web
Vị trí chính xác 108.707.804, 1.066.147.214


Địa chỉ cửa hàng điện thoại di động JM STORE ở đâu?

2 Tô Ký, Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của cửa hàng điện thoại di động JM STORE như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-22:00], Thứ Ba:[07:30-22:00], Thứ Tư:[07:30-22:00], Thứ Năm:[07:30-22:00], Thứ Sáu:[07:30-22:30], Thứ Bảy:[07:30-22:00], Chủ Nhật:[07:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Thoại Di Động Thảo Duy, Phường 14