Cửa hàng điện thoại XTmobile – 154bis Trần Quang Khải Phường Tân Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 154bis Trần Quang Khải Phường Tân Định, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 922 24 44
Trang web 2tmobile.com
Vị trí chính xác 107.918.335, 10.669.038.839.999.900


Địa chỉ Cửa hàng điện thoại XTmobile ở đâu?

154bis Trần Quang Khải Phường Tân Định, Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng điện thoại XTmobile như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thai Hien Mobile Phone Store - 349 Lê Quang Định