Cửa Hàng Đồ Điện – RQR8+388, Đặng Văn Bi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RQR8+388, Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 126 61 50
Trang web
Vị trí chính xác 10.840.174.399.999.900, 1.067.658.343


Địa chỉ Cửa Hàng Đồ Điện ở đâu?

RQR8+388, Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Đồ Điện như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Điện Nước Thủy - 93 Đường Hiệp Bình