Cửa Hàng Game Trọng Nghĩa – 58 Nguyễn Kim

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 58 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam
Số điện thoại 090 338 81 92
Trang web shoptrongnghia.com
Vị trí chính xác 107.619.315, 1.066.622.336


Địa chỉ Cửa Hàng Game Trọng Nghĩa ở đâu?

58 Nguyễn Kim, Phường 6, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 736464, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Game Trọng Nghĩa như thế nào?

Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30]

Mạng xã hội của Cửa Hàng Game Trọng Nghĩa là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/trongnghiastore/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Đồ Chơi Trẻ Em 780, Phường 1