Cửa Hàng Gạo – 19 Trương Quyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 858 54 32
Trang web
Vị trí chính xác 107.868.578, 1.066.924.059


Địa chỉ Cửa Hàng Gạo ở đâu?

19 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Gạo như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00]

Mạng xã hội của Cửa Hàng Gạo là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/gas40vietnam/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại lý gạo Thiên Long Rice, Hồ Chí Minh