Cửa Hàng Giày Dép 53 – 53 Đ. Nhật Tảo

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 53 Đ. Nhật Tảo, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3834 9527
Trang web
Vị trí chính xác 107.649.641, 10.666.910.089.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Giày Dép 53 ở đâu?

53 Đ. Nhật Tảo, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Giày Dép 53 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Mạng xã hội của Cửa Hàng Giày Dép 53 là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Baby-goods-kids-goods/Gi%25C3%25A0y-d%25C3%25A9p-tre%25CC%2589-em-Khoai-T%25C3%25A2y-Shop-1420737111512948/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Giày Nam Oday - 58 Đường số 1