Cửa Hàng Kềm Nghĩa Chí Tài, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 39 Đường Tân Thọ, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3971 5200
Trang web
Vị trí chính xác 10.786.890.099.999.900, 1.066.522.457


Địa chỉ Cửa Hàng Kềm Nghĩa Chí Tài ở đâu?

39 Đường Tân Thọ, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Kềm Nghĩa Chí Tài như thế nào?

Thứ Tư:[07:30-21:00], Thứ Năm:[07:30-21:00], Thứ Sáu:[07:30-21:00], Thứ Bảy:[07:30-21:00], Chủ Nhật:[07:30-21:00], Thứ Hai:[07:30-21:00], Thứ Ba:[07:30-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Baby Shop Linh Tú, Phường 11