Cửa Hàng Kim Anh – 49 Lê Văn Chí

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 49 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3897 2808
Trang web
Vị trí chính xác 10.856.043.099.999.900, 10.677.481.379.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Kim Anh ở đâu?

49 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Kim Anh như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Máy May Thiện Nhân, Phường 6