Cửa Hàng Len – Sạp 115 – 116, Chợ Phạm Văn Hai, Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Sạp 115 – 116, Chợ Phạm Văn Hai, Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0776 159 100
Trang web
Vị trí chính xác 107.944.681, 10.666.286.319.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Len ở đâu?

Sạp 115 – 116, Chợ Phạm Văn Hai, Phạm Văn Hai, Phường 3, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 3, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Len như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Mạng xã hội của Cửa Hàng Len là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/pages/category/Local-business/Ch%25E1%25BB%25A3-Ph%25E1%25BA%25A1m-V%25C4%2583n-Hai-T%25C3%25A2n-B%25C3%25ACnh-1008441649238732/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Kim Phat Gold Shop, Phường 10