Cửa Hàng Máy Tính Hoàng Kim – 802 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 802 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 260 76 50
Trang web
Vị trí chính xác 10.812.388, 1.067.155.748


Địa chỉ Cửa Hàng Máy Tính Hoàng Kim ở đâu?

802 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Máy Tính Hoàng Kim như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-19:30], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[07:30-19:30], Thứ Năm:[07:30-19:30], Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[07:30-19:30], Chủ Nhật:[07:30-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vi Tính 79 - 79 Thích Quảng Đức