Cửa Hàng Máy Tính Thiên Thiên Tân – Nhà số 34, Đường số 8, Khu dân cư Hà Đô, 118 Đường 3/2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Nhà số 34, Đường số 8, Khu dân cư Hà Đô, 118 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 7109 8109
Trang web thienthientan.vn
Vị trí chính xác 107.773.802, 10.667.962.999.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Máy Tính Thiên Thiên Tân ở đâu?

Nhà số 34, Đường số 8, Khu dân cư Hà Đô, 118 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Máy Tính Thiên Thiên Tân như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-18:00], Thứ Tư:[08:30-18:00], Thứ Năm:[08:30-18:00], Thứ Sáu:[08:30-18:00], Thứ Bảy:[08:30-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-18:00]

Mạng xã hội của Cửa Hàng Máy Tính Thiên Thiên Tân là gì?

facebook: https://www.facebook.com/thienthientanfc/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sửa LapTop Quận 8, Phường 4