Cửa Hàng Ngọc Nhi, Phường 11

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 144 Đ. Cao Thắng, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3832 5751
Trang web
Vị trí chính xác 10.773.076.099.999.900, 1.066.787.628


Địa chỉ Cửa Hàng Ngọc Nhi ở đâu?

144 Đ. Cao Thắng, Phường 11, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mạng xã hội của Cửa Hàng Ngọc Nhi là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/NongshimVietNam/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Đặt Vòng Hoa Đám Tang - Hoa Khai Trương TPHCM, Phường 7