Cửa Hàng Pallet Gỗ Phú Trang – 1294 Đ. Võ Văn Kiệt

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1294 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0829 848 484
Trang web gothongphutrang.com
Vị trí chính xác 107.487.976, 106.659.047


Địa chỉ Cửa Hàng Pallet Gỗ Phú Trang ở đâu?

1294 Đ. Võ Văn Kiệt, Phường 13, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Pallet Gỗ Phú Trang như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  ZSOFA Xưởng Nội Thất Và Ghế Sofa, Hưng Long - Qui Đức