Cửa Hàng Quà Tặng Chị & Em – 15 Phạm Văn Hai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Phạm Văn Hai, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3842 0261
Trang web
Vị trí chính xác 10.796.966.699.999.900, 10.666.447.749.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Quà Tặng Chị & Em ở đâu?

15 Phạm Văn Hai, Phường 1, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Quà Tặng Chị & Em như thế nào?

Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30], Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Văn Phòng Phẩm - 158 Kênh Mười Chín Tháng Năm