Cửa Hàng Rượu 203 – 203 Nguyễn Văn Trỗi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 203 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 3801
Trang web
Vị trí chính xác 10.796.852, 106.673.108


Địa chỉ Cửa Hàng Rượu 203 ở đâu?

203 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Rượu 203 như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bia Nước Ngọt Phận, Phường 5