Cửa hàng Rượu Hương Giang – 137 Nguyễn Cửu Đàm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 137 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 568 68 35
Trang web
Vị trí chính xác 10.800.052.899.999.900, 1.066.281.372


Địa chỉ Cửa hàng Rượu Hương Giang ở đâu?

137 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng Rượu Hương Giang như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Rượu Ngoại Sg - Đ. Nguyễn Hữu Cảnh