Cửa hàng sách và thiết bị trường học Bình Thạnh – 122 Đ. Phan Văn Trị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 122 Đ. Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3516 7113
Trang web stb.com.vn
Vị trí chính xác 10.809.557.199.999.900, 1.066.964.675


Địa chỉ Cửa hàng sách và thiết bị trường học Bình Thạnh ở đâu?

122 Đ. Phan Văn Trị, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng sách và thiết bị trường học Bình Thạnh như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Vườn , Bình Mỹ , Củ Chi, Đường Lê Thị Lơn ấp 4b