Cửa Hàng Sơn – 75 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 75 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3899 4166
Trang web
Vị trí chính xác 10.793.626.999.999.900, 106.708.027


Địa chỉ Cửa Hàng Sơn ở đâu?

75 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sơn như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Sơn Nero, 1362, Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Mỹ, Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh