cửa hang sơn long tiến phát – 147 Đ. Phan Văn Trị

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 147 Đ. Phan Văn Trị, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 834 38 93
Trang web
Vị trí chính xác 108.095.983, 1.066.962.867


Địa chỉ cửa hang sơn long tiến phát ở đâu?

147 Đ. Phan Văn Trị, Phường 14, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của cửa hang sơn long tiến phát như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Như Ý, 1045 Nguyễn Ảnh Thủ