Cửa Hàng Sữa TH True Milk Bình Thạnh – 47A1 Nguyễn Văn Đậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47A1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 852 61 13
Trang web
Vị trí chính xác 1.080.748, 10.668.759.999.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Sữa TH True Milk Bình Thạnh ở đâu?

47A1 Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Sữa TH True Milk Bình Thạnh như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Đông Lạnh TPHCM - 19 Đ. TMT 17