Cửa Hàng Tạp Hóa Thanh Thảo, MH79+C42

Thông tin địa điểm

Địa chỉ MH79+C42, QL1A, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3760 5684
Trang web
Vị trí chính xác 10.663.513.199.999.900, 1.065.677.642


Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa hàng tạp hóa Chị Tám, VHC8+6FF, Nguyễn Văn Bứa