Cửa Hàng Thái Hòa Grocery – 60 Hàm Nghi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 60 Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3829 2135
Trang web shopthaihoa.vn
Vị trí chính xác 10.771.201.999.999.900, 1.067.038.051


Địa chỉ Cửa Hàng Thái Hòa Grocery ở đâu?

60 Hàm Nghi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thái Hòa Grocery như thế nào?

Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Làng Bánh Tráng Củ Chi, 2HJ8+857, Unnamed Road