Cửa Hàng Thiết Bị Điện – 252, Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 252, Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 952 39 38
Trang web
Vị trí chính xác 108.002.472, 1.066.652.165


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Điện ở đâu?

252, Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Điện như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Gia Dụng Huy Tưởng - 94 Đường số 20