Cửa Hàng Thiết Bị Điện Minh Hiếu – 313 Nguyễn Chí Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 313 Nguyễn Chí Thanh, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 372 95 43
Trang web
Vị trí chính xác 107.569.682, 1.066.551.848


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Điện Minh Hiếu ở đâu?

313 Nguyễn Chí Thanh, Phường 15, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Điện Minh Hiếu như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Mạng xã hội của Cửa Hàng Thiết Bị Điện Minh Hiếu là gì?

facebook: https://www.facebook.com/groups/career.internship/posts/4601646216599566/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Quang - 13 Trường Chinh