Cửa Hàng Thiết Bị Điện Nước Khải Đạt – 95 Đặng Văn Bi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 95 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3722 4544
Trang web
Vị trí chính xác 10.842.625, 1.067.629.997


Địa chỉ Cửa Hàng Thiết Bị Điện Nước Khải Đạt ở đâu?

95 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thiết Bị Điện Nước Khải Đạt như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Cơ Điện Công Vũ, Bình Trị Đông