Cửa Hàng Thịt Bò Sạch – 304 Bùi Đình Tuý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 304 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 916 35 31
Trang web
Vị trí chính xác 108.075.151, 1.066.994.158


Địa chỉ Cửa Hàng Thịt Bò Sạch ở đâu?

304 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Thịt Bò Sạch như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00], Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Đại Lý Bia & Nước Ngọt Đình Đang, 42 Bùi Thị He