Cửa Hàng Thịt Sạch Minh Long – 100/6A, Nguyễn Thị Kiểu, Khu Phố 3, Tân Thới Hiệp 1, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 100/6A, Nguyễn Thị Kiểu, Khu Phố 3, Tân Thới Hiệp 1, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 165 53 68
Trang web
Vị trí chính xác 10.869.766.199.999.900, 1.066.417.034


Địa chỉ Cửa Hàng Thịt Sạch Minh Long ở đâu?

100/6A, Nguyễn Thị Kiểu, Khu Phố 3, Tân Thới Hiệp 1, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh, Thành Phố Hồ Chí Minh, Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm Hà Nội Anh Hùng - 11 Lê Thị Hồng