Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica Quận 3 – 130 Nguyễn Đình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 130 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 6673 3350
Trang web organica.vn
Vị trí chính xác 107.839.139, 1.066.950.145


Địa chỉ Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica Quận 3 ở đâu?

130 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng thực phẩm hữu cơ Organica Quận 3 như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-19:30], Thứ Ba:[07:00-19:30], Thứ Tư:[07:00-19:30], Thứ Năm:[07:00-19:30], Thứ Sáu:[07:00-19:30], Thứ Bảy:[07:00-19:30], Chủ Nhật:[07:00-19:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thực phẩm dưỡng sinh Công Định - 3 Trần Quý Khoách