Cửa Hàng Tiện Lợi Citimart B & B, 5 Đường Số 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Đường Số 2, Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5430 4370
Trang web
Vị trí chính xác 107.100.926, 10.664.216.069.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Tiện Lợi Citimart B & B ở đâu?

5 Đường Số 2, Phong Phú, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Tiện Lợi Citimart B & B như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  MINISTOP - 239A Tân Quý