Cửa Hàng Vải – 129 Đường Hiệp Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 129 Đường Hiệp Bình, Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 091 316 42 65
Trang web
Vị trí chính xác 10.843.868.299.999.900, 1.067.305.044


Hình ảnh

Xem thêm:  Xưởng Sợi 1, Phường 18