Cửa Hàng Vải Tâm – 47 Duy Tân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47 Duy Tân, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 944 46 96
Trang web
Vị trí chính xác 107.846.003, 1.066.525.166


Địa chỉ Cửa Hàng Vải Tâm ở đâu?

47 Duy Tân, Phường 8, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vải Tâm như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30]

Mạng xã hội của Cửa Hàng Vải Tâm là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/phuclongcmt8/&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Vải Thun Việt Phụng - 45 Duy Tân