Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trần Tuấn Trình, 396a, Đường Bùi Công Trừng Ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 396a, Đường Bùi Công Trừng Ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 816 90 04
Trang web
Vị trí chính xác 108.875.973, 106.594.473


Địa chỉ Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trần Tuấn Trình ở đâu?

396a, Đường Bùi Công Trừng Ấp 1, Xã Nhị Bình, Huyện Hóc Môn, TT. Hóc Môn, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Trần Tuấn Trình như thế nào?

Thứ Tư:[06:30-18:00], Thứ Năm:[06:30-18:00], Thứ Sáu:[06:30-18:00], Thứ Bảy:[06:30-18:00], Chủ Nhật:[06:30-18:00], Thứ Hai:[06:30-18:00], Thứ Ba:[06:30-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Tú Vân, Bình Hưng Hoà A