Cửa Hàng Vi Tính 79 – 79 Thích Quảng Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 79 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3846 2013
Trang web
Vị trí chính xác 10.805.138.399.999.900, 10.668.235.589.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Vi Tính 79 ở đâu?

79 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vi Tính 79 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:30], Thứ Hai:[08:00-17:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Sửa máy in quận 10 - 156 Tô Hiến Thành