Cửa Hàng Vi Tính, B8/5, Ấp 2, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ B8/5, Ấp 2, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 092 441 68 85
Trang web
Vị trí chính xác 106.663.436, 1.065.689.278


Địa chỉ Cửa Hàng Vi Tính ở đâu?

B8/5, Ấp 2, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vi Tính như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-19:00], Thứ Năm:[09:00-19:00], Thứ Sáu:[09:00-19:00], Thứ Bảy:[09:00-19:00], Chủ Nhật:[09:00-19:00], Thứ Hai:[09:00-19:00], Thứ Ba:[09:00-19:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Trung Tâm Dịch Vụ Sửa Chữa Máy Tính - 193 Cô Giang