Cửa Hàng Vi Tính Tiến Phát – 450 Nguyễn Tri Phương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 450 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3830 0646
Trang web
Vị trí chính xác 107.655.332, 1.066.677.653


Địa chỉ Cửa Hàng Vi Tính Tiến Phát ở đâu?

450 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vi Tính Tiến Phát như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:30-17:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Nạp mực máy in Quận 3 - 148 Lý Chính Thắng