Cửa Hàng Vlxd Chí Tài – 86 Bình Giã

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3810 0053
Trang web
Vị trí chính xác 10.801.219.999.999.900, 10.664.485.479.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Chí Tài ở đâu?

86 Bình Giã, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Chí Tài như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-13:00], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Vĩnh Hòa, Việt Nam