Cửa Hàng Vlxd Minh Đức – 181 Nghĩa Phát

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 181 Nghĩa Phát, Phường 6, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3864 6734
Trang web
Vị trí chính xác 107.846.163, 106.656.756


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Minh Đức ở đâu?

181 Nghĩa Phát, Phường 6, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Minh Đức như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[09:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Số 5 - 5 Thích Quảng Đức