Cửa Hàng Vlxd Minh Hiền 2 – 20 Linh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 20 Linh Trung, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3897 4368
Trang web
Vị trí chính xác 10.862.507.599.999.900, 106.763.877


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Minh Hiền 2 ở đâu?

20 Linh Trung, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Minh Hiền 2 như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cơ Sở Dép Nhựa Phú Cường - 3 Huyện Toại