Cửa Hàng Vlxd Ngọc Hiệp – 145 Đ. Hoàng Diệu 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 145 Đ. Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2240 2473
Trang web
Vị trí chính xác 10.855.119, 10.676.774.909.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Ngọc Hiệp ở đâu?

145 Đ. Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Ngọc Hiệp như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Ván Ép - Gỗ Xây Dựng Tiến Huấn, 2JFJ+MPG, Nguyễn Chí Thanh