Cửa hàng VLXD & TTNT Minh Thịnh – 897 Lũy Bán Bích

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 897 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3849 3779
Trang web
Vị trí chính xác 107.899.792, 1.066.371.872


Địa chỉ Cửa hàng VLXD & TTNT Minh Thịnh ở đâu?

897 Lũy Bán Bích, Tân Thành, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa hàng VLXD & TTNT Minh Thịnh như thế nào?

Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00], Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-12:00], Thứ Hai:[07:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Sơn - Vlxd Tấn Quốc, 1630 TL8