Cửa Hàng Vlxd Việt Hưng – 25 Phan Xích Long

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3500 6628
Trang web
Vị trí chính xác 107.973.086, 10.669.114.789.999.900


Địa chỉ Cửa Hàng Vlxd Việt Hưng ở đâu?

25 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Vlxd Việt Hưng như thế nào?

Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[09:30-11:30], Thứ Hai:[07:30-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd & Trang Trí Nội Thất Tấn Phát, PMG4+299, QL50